Terapia logopedyczna – Łask

Prowadzę terapie logopedyczne. W Łasku, w moim Gabinecie Logopedycznym przyjmuję zarówno dzieci, młodzież, jak i osoby dorosłe. Wieloletnie doświadczenie i wiedza kierunkowa z zakresu logopedii, neurologopedii oraz korepetycji z języka polskiego pozwala mi dopasować kreatywne gry, zabawy i ćwiczenia logopedyczne, pozwalające usprawnić funkcje artykulacyjne i korygować występujące zakłócenia w procesie komunikacji. Jako logopeda pracuję od 2015 roku i moim celem jest pomóc osobom zgłaszającym się na terapie logopedyczne z między innymi takimi problemami:

  • wady wymowy,
  • zaburzenia mowy i komunikacji u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, niedokształceniem mowy o typie afazji, ASD, Zespołem Downa,
  • opóźnionym rozwojem mowy,
  • trudnościami w procesie porozumiewania się – niezrozumiałe mówienie lub bycie niezrozumiałym przez odbiorców komunikacji.

W zakres oferowanej terapii wchodzi emisja głosu, terapia oddechowa oraz wsparcie w nauce czytania i pisania (np. dla dzieci z CAPD lub dysleksją). Ponadto przeprowadzam ocenę wędzidełka. Przygotowuję Klientów do frenulotomii i zabiegów przeprowadzonych na wędzidełkach.

 

Kiedy rozpocząć terapię logopedyczną?

Terapię logopedyczną warto wprowadzić u dzieci, które od urodzenia mają problem z komunikacją lub zatrzymały się na etapie rozwojowym dotyczącym mowy. Zalecane jest udanie się na konsultację wstępną przed terapią logopedyczną, gdy dziecko:

  • w czasie mówienia wysuwa język między zęby,
  • ma 3 lata i nie wymawia głosek k, g, f, w;
  • nie nazywa przedmiotów, nie zadaje pytań, jego mowa jest niezrozumiała, nie podaje swojego imienia, nie wykonuje poleceń,
  • ma 4 lata i nie mówi s, z, c, dz, l, nie buduje dłuższych zdań,
  • ma 5 lat i nie mówi sz, ż, cz, dż, nie potrafi wysłuchać z uwagą prostego opowiadania, odpowiedzieć na pytania, nie opowiada prostej historyjki lub mówi niegramatycznie,
  • ma 6 lat i nie mówi r (rotacyzm, reranie), nie potrafi wysłuchać dłuższego opowiadania, bajki, nie wskazuje morału, nie buduje zdań rozwiniętych i złożonych, nie potrafi opowiedzieć bajki lub tego, co widzi na obrazku.

U osób dorosłych rozpoczęcie terapii logopedycznej jest zależne od indywidualnej chęci pozbycia się wady wymowy. Ćwiczenia artykulacyjne pod okiem specjalisty będą przydatne dla osób, które chcą mówić wyraźnie i bez wad.