Logopeda dla dorosłych – Łask

Prowadzę konsultacje jako logopeda dla dorosłych. W Łasku, w moim Gabinecie Logopedycznym konsultuje, diagnozuję i zajmuję się przypadkami, takimi jak:

  • wada wymowy przeszkadzająca w życiu codziennym i zawodowym,
  • problem z emisją głosu – męczliwość, przewlekła chrypa, napięcie głosu, szorstkość, dyfonia, odczuwanie dyskomfortu podczas mówienia,
  • trudności w jasnym i zrozumiałym komunikowaniu się z otoczeniem.

Inne sytuacje, które powodują, że dorosłe osoby chcą pracować nad problemami mowy to między innymi afazja, dyzartria, dysfagia. Usługi logopedy dla dorosłych skierowane są także do osób z chorobami neurologicznymi lub po udarach. Dorośli są świadomi swoich barier komunikacyjnych – choć może się wydawać, że z wiekiem „przyzwyczaili się” do wad mowy, często po prostu nie byli świadomi, że w dorosłym życiu podczas terapii logopedycznej można skorygować wady wymowy, usprawnić komunikację i przejść proces reedukacji mowy – pozwalającej usunąć zaburzenia mowy i zakłócenia procesu porozumiewania się. Często do logopedy dla dorosłych zwracają się także osoby, które musiały poświęcić czas na korektę wady zgryzu lub przeprowadzenie zabiegu w jamie ustnej.

 

Dlaczego warto pójść na wizytę do logopedy dla dorosłych?

Logopeda oferuje pomoc nie tylko dzieciom, ale także osobom dorosłym. Przede wszystkim osobie dorosłej logopeda pomoże nauczyć się poprawnego mówienia, artykułowania słów i używania aparatu mowy. Ćwiczenia z logopedą pozwalają zapanować nad głosem i używać go zgodnie z intencją. Do logopedy warto zwrócić się z każdą sytuacją dotyczącą wyraźnego komunikowania się – ponieważ podczas wywiadu może zdiagnozować, nazwać problem i zaleci rozwiązanie ułatwiające sposób mówienia.