Afazja – Łask

Zajmuję się diagnozowaniem i prowadzeniem terapii przy afazji. W Łasku, w Gabinecie Logopedycznym pomagam dzieciom i dorosłym w wyjściu z afazji – czyli utraty możliwości płynnego komunikowania się. Dobieram i przeprowadzam indywidualnie dobrane terapie logopedyczne, których celem jest reedukacja mowy i swoiste uczenie się mówienia i słuchania „od nowa” – z zachowaniem płynnego wypowiadania się, skupiania uwagi na słuchaniu i poprawnego budowania odpowiedzi i zdań. Pracuję także z osobami z niepełnosprawnościami i chorobami ośrodkowego układu nerwowego. U każdej osoby, która zetknęła się z afazją, choroba przebiega inaczej, dlatego dopasuję ćwiczenia logopedyczne do konkretnego zespołu trudności w zaburzeniach językowych.

 

Czy afazję można wyleczyć?

Afazja i jej odmiany mogą przybrać różne stadia. W zależności od czynnika, który spowodował afazję i przebiegu wcześniejszego leczenia, można prognozować poziom i tempo jej wyleczenia. Duży wpływ ma nastawienie pacjenta i jego zdolność do współpracy. Jeśli afazja wystąpiła u osoby dorosłej w konsekwencji przebytego udaru mózgu, zalecane jest działanie dwutorowe, łączące rehabilitację i pomoc doświadczonego logopedy.